Tijdens verwijderen van de vernis

Vernis verwijderen

In de loop van de tijd kunnen vernissen vergelen, creperen, craqueleren, desïntegreren, chemisch of mechanisch veranderen, zoals blooming of matheid, waardoor de kwaliteit en toegankelijkheid van het schilderij worden verstoord. Door het vergelen of geel woorden van de vernis zal de toonbalans binnen het schilderij veranderen, waardoor het aanzienlijk anders uitziet dan de bedoeling van de kunstenaar.

 

De overweging om een vernislaag te verwijderen en te vervangen door een nieuwe, stabiel laag wordt bepaald door de conditie van de vernislaag en de mate van verstoring. 

Het verwijderen van een vernislaag is één van de meest risicovolle handelingen in het restauratievak. Bij iedere behandeling moeten een antall 

​Tijdens elke behandeling moeten verschillende tests worden uitgevoerd om de oplosbaarheid van de vernislaag en de verflaag te beoordelen.

Schilderij met vergeelde vernis

Tijdens het verwijderen van de vernis

Schilderij na het verwijderen van de vernis

Gel voor het verwijderen van de vernis


Een vernisverwijdering wordt meestal uitgevoerd met oplosmiddelen die zijn aangepast om de oude vernis veilig op te lossen zonder de verflaag aan te tasten. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, met vrije of gegeleerde oplosmiddelen of zelfs met micro-emulsies.

Deze stap mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde conservator!

Detail met verkleurde retouches

Hetzelfde detail na het verwijderen van de oude retouches

Oude retouchen verwijderen

Oude restauraties of retouchen kunnen ook aanwezig zijn op het oppervlak bij het verwijderen van de vernislaag. Deze verkleuren en verbergen in veel gevallen het oorspronkelijke penseelwerk van de kunstenaar en reiken zelfs veel verder dan de schade zelf, zoals in het voorbeeld links.
In veel gevallen kunnen de oude restauraties worden verwijderd met dezelfde oplosmiddelen die worden gebruikt voor het verwijderen van de vernis.

What people say about us?

Den Haag - Leiderdorp
Lion and Tiger
Painting conservation / schilderij restauratie
T: 0657 183 664
M: info@lionandtiger.nl
  • Instagram Lion&Tiger
  • Facebook Lion&Tiger
  • Linkedin Lion&Tiger